Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в Детска ясла №6 „Първи юни“

 

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,  06.12.2016 година  комисия назначена със заповед  №02/05.12.2016 г. на  директор на Детска ясла №6 „Първи юни“

Председател – Гинка Димитракиева

и членове:

1.Нели Желева-Главен експерт Кадрова политика

2.Руска Николаева – мед.сестра в детска ясла №6

 се проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледачка  в детска ясла  „Първи юни „№6„

До събеседването за длъжността са  допуснати:

1.Снежана Йорданова Коева

2.Ивелина Йорданова Колева

3.Лазарина Миткова Лазарова

4.Марияна Жечева Тодорова

 5.Ваня Тодорова Манолова

 6.Геновева Христова Тодорова

 7.Галя Василева Станчева

 8.Христина Димитрова Семова

 9.Ивелина Георгиева Иванова

10.Дарина Димитрова Иванова

11.Маринка Василева Червенкова

12.Марияна Димитрова Стоянова

13.Росица Вълкова Петрова

14.Надежда Владимирова Трифанова

15.Валентина Иванова Атанасова

16.Мария Стефанова Денчева

17.Диляна Ванева Мързъкова

18.Красимира Николова Костадинова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен  график.

До събеседване не се явиха :

1.Лазарина Миткова Лазарова

2.Ваня Тодорова Манолова

3.Геновева Христова Тодорова

4.Галя Василева Станчева

5.Ивелина Георгиева Иванова

6.Маринка Василева Червенкова

7.Мария Стефанова Денчева

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси .

Всеки член от комисията вписа оценките  си по 5-балната скала в индивидуален

формуляр за проведеното събеседване Приложение №1 към Протокола

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки на членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване Приложение №2 към Протокола, веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва :

1. Снежана Йорданова Коева                                                                     67      точки

2. Надежда Владимирова  Трифонова                                                    66      точки

3. Красимира Николова  Костадинова                                                    62       точки

4. Марияна Димитрова  Стоянова                                                            59       точки

5. Дарина Димитрова Иванова                                                                 58       точки

6. Ивелина Йорданова Колева                                                                   57       точки

7. Росица Вълкова Петрова                                                                        55      точки

8. Валентина Иванова Атанасова                                                              51      точки

9. Диляна Ванева Мързъкова                                                                     50      точки

10. Христина Димитрова Семова                                                                33      точки

11.Мариана Жечева Тодорова                                                                     30      точки

 

Комисията предлага  на директора на  детска  ясла  „Първи юни ”№6  да  сключи трудов договор с Снежана Йорданова Коева на основание чл.68, ал.1, т.3   във връзка  чл.70  ал.1 от  КТ, уговорен в полза на работодателя .

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
21.41° C ясно небе
Нагоре