Обява за длъжността "Детегледач" в Детска ясла „Първи юни" №6

Обявление

 

Детска ясла  „Първи юни „ №6  обявява свободно работно място  за длъжността детегледачка

 

  1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1. Област на дейност: - Обслужваща

1.2. Цел на длъжността: -подпомагане  на семейства при отглеждане и възпитание на деца  от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието :  не се изисква

1.5. Години професионален опит: не се изисква

 1.6. Допълнителни изисквания: - инициативност, творчески интереси, отношение към труда ,умения за работа в екип.

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

 2.1. Заявление за участие (свободна форма);

 2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 2.3. Автобиография;

 2.4. Копие от  трудова книжка

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №6 „Първи юни ”, ул. „Карвуна ”  №2  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа

Телефон за контакти: 058/602 271

 4. Срок за подаване на документите: 14.11.2016  до 02.12.2016 година.

 5. Етапи:

 5.1. Подбор по документи.

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.68 ал.1 т.3   на осем часов работен ден от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.5° C ниска облачност
Нагоре