Обява за длъжността чистач/хигиенист в Камерен оркестър Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността чистач/хигиенист 1/2 бройка

в Камерен оркестър гр.Добрич

1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. 1  Област на дейност: Длъжност със спомагателни функции;
  2. 2 Цел на длъжността: Извършва санитарно-хигиенни дейности в работните помещения на  Камерен оркестър и Духов оркестър
  3. 3. Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно

      1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

      1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

      1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип,комуникативна и професионална компетентност;

2.     Необходими документи за кандидатстване:

      2.1  Заявление за участие;/образец/

      2.2  Документ за самоличност /копие/

      2.3  Автобиография;

      2.4  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/

      2.5  Копие на документ за завършено образование;/копие/

3.   Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 02.12.2016г.  до 09.12.2016 година включително

5. Етапи:

5.1 Подбор по документи

5.2 Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с  чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711

 

 

 

Актуално

Известни са предложенията за носители на годишни награди "Добрич" в областта на културата и науката

29.09.2020

По повод 1 ноември – Ден на народните будители и Ден на българските учени, Община град Добрич връчва ежегодно Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката. Съгласно чл. 9 /4/ от Правилника предлагаме...

Известни са предложенията за носители на годишни награди "Добрич" в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
15.5° C предимно облачно
Нагоре