Обява за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДМУ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ"

1. Минималните изисквания за заеман на длъжността:
1.1. Област на дейност: социални дейности;
1.2. Цен на длъжността: ежедневна грижа за деца и младежи с увреждания - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТДМУ;
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;
1.4. Години професионален опит: не се изисква;
1.5. Допълнителни изисквания: професионалния опит по специалността е предимство.

2. Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна кварификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, ж.к. "Балик - Йовково юг" № 72, в стаята на директора всеки делничен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Телефон за контакти: 0893 311 150

4. Срок за подаване на документите: 25.11.2016 г. вкл.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи;
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи информация за допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната страница на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич № 673/3.06.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

03.06.2020

З А П О В Е Д № 673 гр. Добрич, 3.06. 2020 г.   На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г.  на Министъра на здравеопазването и...

Заповед на кмета на Добрич № 673/3.06.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки
ВИЖ ДОБРИЧ
21.35° C разкъсана облачност
Нагоре