Община Добрич обявява конкурс за подбор на ромски медиатори

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ

 

по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, по Компонент 1 „Грижа за младежи в риск” на Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

Описание на длъжността:

Ролята на ромските медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от ромската общност активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите в риск и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

Ромските медиатори ще проведат обучения „Училище за родители” ( 2 групи от по 15 човека) на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. Родителите ще бъдат подбрани с помощта на ромските медиатори. Тъй като семейството е основна единица в едно общество, то ролята на ромския медиатор ще бъде да даде насоки и идеи при възпитаването на тези деца, за преодоляване на проблеми и конфликтни ситуации и да се насърчава тяхното развитие във всякакъв аспект. Училището ще се провежда и на терен - в рамките на проекта, медиаторите ще посещават по три пъти семействата на децата с най- сериозни проблеми. Така на място ще се обсъждат проблеми и казуси във всяко семейство и ще се работи в посока преодоляване на тези проблеми и постигане на положителни резултати.   

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Средно образование  - завършена образователна степен;
Владеене на ромски език;
Да не са осъждани.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
Препоръки от работодател/и е предимство;
Много добри комуникативни умения.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.
Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 2 работни места.

 

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Декларация по образец;
Копие на документ за самоличност;
Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
Актуална снимка.

 

Място за подаване на документи:

Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.
Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
На плика трябва да е изписана следната информация:

 

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”

ул. „България” 12, гр. Добрич

 

Име, адрес и телефон на кандидата

 

за участие в конкурс за Ромски медиатор

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи

До 16.00 часа на 28 февруари 2014 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич.

 

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре