Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър

Отговор за запитване в открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. 

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.93° C облачно
Нагоре