Класирани доставчици на почасови соц. услуги по проект "Подкрепи ме"

Днес, 15.09.2016 г. в 09.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 960 / 02.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Мирослава Райнова – ст. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности” и Ръководител на проекта;

Членове:        1. Каролина Йорданова – гл. експерт   в дирекция „Хуманитарни дейности”

                         2. Нели Желева – гл. експерт „Кадрова политика”,

 

проведе събеседване с кандидатите  за позициите „Личен асистент”, „социален асистент”, домашен помощник”.

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха следните кандидати:

 1. Жулиета Стефанова Стоянова
 2. Красимира Великова Кунчева- Шопова
 3. Бирсен Мустафа Мехмед

На предварително обявените условия не отговарят:

 1. Деница Веселинова Начева
 2. Петър Георгиев Марчев

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите за определената длъжност).

Всеки член от комисията вписа оценките си от 0 до 2т. в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 8).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, веднага след приключването му. Максималният брой точки е 24.

Кандидатите се класират както следва:

                  1.  Аглика Георгиева Георгиева - Стефанова           

2.   Росица Георгиева Ангелова          

3.   Минка Йорданова Петрова           

4.   Емилия Иванова Пенева    

5.   Иванка Николова Митева 

6.   Юлия Йорданова Иванова 

     7.    Емилия Михайлова Колева           

     8.    Мирослава Димитрова Русева      

     9.    Нела Йорданова Колева     

     10.  Росица Господинова Петрова       

     11.  Снежана Щерева Цанкова 

     12.  Лиляна Кателиева Антипова        

     13.  Иглика Стилиянова Димитрова   

     14.  Мирослава Мирчева Лазарова      

                 15.  Димитринка Илиева Дончева         

                 16. Софка Иванова Енчева         

                 17.  Галя Илиева Георгиева      

                 18.  Росица Иванова Велева     

                 19.  Елена Иванова Георгиева  

                 20.  Мергюл Зия Кундураджъ   

                 21.  Елена Славова Иванова     

                 22.  Златка Радушева Димитрова         

                 23.  Ивелина Жекова Ангелова

                 24.  Марияна Петрова Янкова  

                 25.  Марияна Тодорова Георгиева       

                 26.  Галина Василева Димитрова        

                 27.  Станка Георгиева Георгиева         

                 28.  Ивелина Колева Иванова  

                 29.  Петя Николова Йорданова

                 30.  Цветанка Иванова Милушева       

                 31.  Живка Йорданова Маркова           

                 32.  Гюлшен Сали Сали 

                 33.  Емилия Иванова Петрова  

                 34.  Ядикяр Феим Карани         

                 35. Олга Габриел Задгорска

                 36. Валентина Арангелова Алексиева

                 37.  Стела Богданова Илиева               

                 38.  Ана Димова Петрова          

                 39.  Даринка Тодорова Иванова                      

                 40.  Петя Тодорова Митева       

                 41.  Марияна Йорданова Павлова       

                 42.  Стефан Великов Тодоров  

                 43.  Милка Станева Василева   

                 44.  Веска Матеева Иванова

                 45.  Сашко Панчев Панайотов 

                 46.  Христина Красимирова Тодорова

                 47.  Латинка Асенова Исмаилова        

                 48.  Радостина Колева Костадинова

                 49. Павлинка Иванова Енчева                         

                 50.  Михаил Атанасов Панчев

                 51.  Небахат Исмаил Исмаил    

                 52.  Фердес Ибрям Мехмедова 

                  53.Ангелинка Илиева Вълчева           

                  54. Виолета Атанасова Калчева

                  55. Дилек Икметова Салиева  

                  56. Нина Егоровна Пяткова    

                  57. Румяна Жекова Лалова      

                  58. Недялка Димитрова Славова

                  59. Живка Стоянова Великова

                  60. Пепа Георгиева Георгиева

                 61. Радостина Йорданова Иванова      

                 62. Донка Стоянова Вълкова    

                 63. Йорданка Атанасова Сарандева    

                 64.Венцислава Николаева Вълчева     

                 65. Ангелина Иванова Новакова         

                 66. Станка Стоянова Миланова           

                 67. Янка Минчева Минчева     

                 68. Веселка Борисова Христова

                 69.Нела Кирова Стоянова         

                 70.Николай Костадинов Илиев           

                 71.Мара Маринова Иванова     

                 72.Михаил Иванов Василев     

                 73.Мария Георгиева Желязкова

                 74.Светла Кирилова Пенева     

                 75.Мария Стоянова Миланова 

      76.Магдалена Радева Кирова  

                  77.Марин Димитров Николов 

                  78. Пандо Вангелов Кушовски           

                  79. Кица Василева Йорданова

                  80. Макбуле Селим Мехмедова          

                  81. Иванка Иванова Иванова

                  82. Павлета Костадинова Парашкевова        

                  83. Дора Радушева Камберова 

                  84. Галина Жекова Петкова     

                  85. Павлинка Стефанов Чакърова – Димитрова      

                  86. Надя Андреева Миткова    

                  87. Сейда Васвидинова Джевдет        

                  88. Живка Панайотова Димитрова     

                  89. Виолета Ангелова Донева- Петрова

                  90. Стефан Стоев Стефанов    

                  91. Диана Михайлова Костадинова   

                  92. Кирил Живков Кирилов    

                  93. Детелина Кирилова Картелова – Апостолова    

                  94. Красимира Атанасова Йорданова

95. Георги Любомиров Константинов          

96. Ивелин Добрев Апазов      

97. Марийка Костова Василева          

98. Юлияна Василева Йорданова

 

                 Отказва участие в класирането:

 1. Антония Димитрова Илиева

 

                 Комисията предлага на Кмета на Община гр. Добрич, да сключи трудов договор с одобрените кандидати от № 1 до № 52, както следва:

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ – 4 ЧАСА 

                  1.   Аглика Георгиева Георгиева - Стефанова          

                  2.   Емилия Иванова Пенева    

                 3.    Юлия Йорданова Иванова 

      4.   Емилия Михайлова Колева           

      5.   Мирослава Димитрова Русева      

      6.   Мирослава Мирчева Лазарова      

                  7. Софка Иванова Енчева          

                  8.   Галя Илиева Георгиева      

                  9.   Росица Иванова Велева     

                 10.  Елена Иванова Георгиева  

                 11.  Мергюл Зия Кундураджъ   

                 12.  Златка Радушева Димитрова         

                 13.  Ивелина Жекова Ангелова

                 14.  Марияна Петрова Янкова  

                 15.  Галина Василева Димитрова        

                 16.  Станка Георгиева Георгиева         

                 17.  Ивелина Колева Иванова  

                 18.  Петя Николова Йорданова

                 19.  Живка Йорданова Маркова           

                 20.  Емилия Иванова Петрова  

                 21.  Ядикяр Феим Карани         

                 22. Олга Габриел Задгорска

                 23.  Стела Богданова Илиева               

                 24.  Ана Димова Петрова          

                 25.  Даринка Тодорова Иванова                      

                 26.  Марияна Йорданова Павлова       

                 27.  Сашко Панчев Панайотов 

                 28.  Латинка Асенова Исмаилова        

                 29.  Радостина Колева Костадинова

                 30.  Павлинка Иванова Енчева            

СОЦИАЛЕН АСИСНТЕНТ – 4 ЧАСА

 

 1. Минка Йорданова Петрова
 2. Петя Тодорова Митева
 3. Стефан Великов Тодоров
 4. Милка Станева Василева
 5. Веска Матеева Иванова
 6. Христина Красимирова Тодорова
 7. Михаил Атанасов Панчев

СОЦИАЛЕН АСИСНТЕНТ – 8 ЧАСА

 1. Росица Георгиева Ангелова
 2. Иванка Николова Митева
 3. Гюлшен Сали Сали
 4. Валентина Арангелова Алексиева

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК – 4 ЧАСА

 1. Снежана Щерева Цанкова
 2. Лиляна Кателиева Антипова
 3. Иглика Стилиянова Димитрова
 4. Димитринка Илиева Дончева
 5. Марияна Тодорова Георгиева
 6. Цветанка Иванова Милушева
 7. Небахат Исмаил Исмаил
 8. Фердес Ибрям Мехмедова

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК – 8 ЧАСА

 1. Нела Йорданова Колева
 2. Елена Славова Иванова

Росица Господинова Петрова

Повече информация може да се получи при получаване на Уведомително писмо всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. в офис 1104 в сградата на бившия партиен дом.

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.27° C слаб снеговалеж
Нагоре