Президентски избори и Национален референдум 2016 г.

Плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за

 Президентски избори (І и ІІ тур) и Национален референдум

ще се извършат на 24-25 ноември 2016 г.

Община град Добрич уведомява, че плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за произведените на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум ще се извършат срещу представена лична карта:

на 24.11.2016 г. - от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

на 25.11.2016 г. - от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

в сграда Корпус 3, ул. „Независимост” 7 (северен вход), ет. 8, ст. 802 – Каса.

***

Възнагражденията на секционните избирателни комисии от Община Добрич ще се изплащат на 28 и 29 ноември

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за президент и вицепрезидент на републиката (І тур на 06.11. и ІІ тур на 13.11.2016 г.) и национален референдум на 06.11.2016 г. ще се изплащат на 28 и 29 ноември 2016 г. (понеделник и вторник) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12 от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 66 - в Центъра за услуги и информация, на гише „Информация“

• Секции от № 67 до № 131 - на І етаж, стая 104.

Представянето на лична карта е задължително.

***

Организацията на работа в предизборния и изборния ден за втори тур на Президентските избори остава непроменена

Екипът по организационно-техническата подготовка на изборите съобщава, че всички основни дейности и графици в предизборния и изборния ден – 12-13 ноември 2016 г. остават непроменени. Предаването на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии в събота, 12 ноември, ще се извърши при същия часови график. Ангажиментите на ръководствата и служителите в местата за гласуване (училища, детски заведения, други институции) за предизборния и изборния ден на II тур на изборите са същите, както при провеждането на I тур.

(Публикувано на 9 ноември 2016 г.)

***

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (Публикуван на 08.11.2016 г.)

***

График за получаване на материалите за изборите и референдума на 05.11.2016 г. от секционните избирателни комисии. (Публикуван на 02.11.2016 г.)

***

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (публикуван на 26.10.2016 г.)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (публикуван на 26.10.2016 г.)

Избиратели/ гласоподаватели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по приложени образци - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения за възможните случаи:

 • Заявление – декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (Приложение № 12-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (Приложение № 13-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 15-ПВР/НР).

***

Съобщение за приемането на заявления с краен срок 22 октомври във връзка с Президентски избори и референдум:

Заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, срокът за подаването на които е 22.10.2016 г., в събота, 22 октомври се приемат от дежурните служители в дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ (ГРОН) на ул. „Л. Каравелов“ № 6 от 8.30 до 17.00 часа.(публикуванo на 21.10.2016 г.)

***

Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 06 ноември 2016 г.

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са уточнени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж (съгласно законовите изисквания), които се определят за гласуване на хора с увреждания. Това са:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване друга близка подходяща секция – в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 111 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Някои от подходящите места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Доба Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91, съответно кабинети 102 и 103)

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите/ референдума, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите/референдума), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. В деня на изборите и националния референдум (06 ноември 2016) заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди деня на изборите/ референдума (от понеделник, 31.10., до петък, 04.11.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 06 ноември 2016 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт.

Телефонът за заявки е 058/601-400. (публикувани на 20.10.2016 г.)

***

Покана за консултациите за състава на Подвижна секционна избирателна комисия за 23.10.2016 г. (публикувана на 20.10.2016 г.)

***

Заповед № 1162 от 04.10.2016 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент  и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителни и агитационни материали в кампанията за национален референдум на  06 ноември 2016 г. (публикувана на 04.10.2016 г.)

* * *

Информационен лист за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“. Информационният лист е одобрен от Министерски съвет и съдържа мотивите за провеждане на националния референдум, както и детайлна информация за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума. 

* * *

Съобщения (публикувани на 27.09.2016 г.)

 Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1123/19.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са поместени и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 10-ПВР/НР). Срокът е до 29.10.2016 г.

Избиратели/гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 11-ПВР/НР). Срокът е до 04.11.2016 г.

Избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ПВР/НР) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 22.10.2016 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за президент/ за вицепрезидент, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ПВР/НР) в срок до 22.10.2016 г.  

Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление (Приложение № 23-ПВР/НР), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ПВР/НР).

В общината се назначава подвижна секционна избирателна комисия, когато не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 22.10.2016 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

* * * 

Покана за консултациите за съставите на Секционните избирателни комисии за 30.09.2016 г. (публикувана на 26.09.2016 г.)

* * *

Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

* * * 

Избирателен списък (предварителен) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (публикуван на 26.09.2016 г.)

Избирателен списък (предварителен) за национален референдум на 06 ноември 2016 г. (публикуван на 26.09.2016 г.)

Заповед № 1123 от 19.09.2016 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 19.09.2016 г.)

Заповед № 1104 от 14.09.2016 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 15.09.2016 г.)

 

Централна избирателна комисия

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C облачно
Нагоре