Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2013 г.

 

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2013 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 649 броя безстопанствени кучета и 4 броя котки

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 744 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 493 броя.

         4. Кастрирани – 427 броя

         5. Маркирани са 467 бр. животни

         5. Осиновени животни от граждани – 44 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани- 7 броя

         7. Върнати по местообитаване – 410 броя

          Приети и обработени са 86  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на около 3 000 броя нови животни.

Екипът за залавяне на безстопанствени животни акцентира върху улавянето на кучета от кварталите “Изгрев”,  “Иглика” и “Балик”. Гъстотата на популацията там е най-висока и миграцията на животни е голяма.  Наблюдава се масово опаразитяване на заловените от там  животни, което представлява опасност за здравето на хората. Дейността на екипа в тези райони е силно затруднена от нежеланието на живущите там да се вземат и обработят животните.

През отчетният период се предприеха съвместни действия с инспектори от Дирекция УТИОС към Община град Добрич и съдействие на полицията за залавяне на животни от кварталите “Изгрев” и “ Иглика”.

По-голяма част от популацията на  безстопанствени животни е обхваната, като същите са кастрирани и маркирани. Въпреки дейността на  приюта в рамките на  тези три години не е констатирано значително намаляване на популацията, а по-скоро задържане на едно ниво с лек спад, като се полагат усилия да не се позволява увеличаването й.

          Липсата на значителен видим ефект от дейността се дължи на трудностите при залавянето на животните  в ромските квартали, безотговорното отношение на стопаните към домашните любимци /особенно през есенния и зимен период/, приходящи и изхвърлени кучета от съседни общини. Неефективна е само едностранна дейност от страна на Община град Добрич. Липсата на изградени приюти, на териториите на общините намиращи се около града, изпълнявайки отдавна приетите и одобрени само на хартия програми, затруднява овладяването на популацията. Много често се наблюдава изхвърляне на животни от леки автомобили, оставени кашони с кученца по улиците на територията на общината, като тези действия от страна на гражданите се засилиха след откриване на  Общинския приют за безстопанствени животни. Гражданите смятат, че в града има кой да се грижи за животните и ги изхвърлят безконтролно.

Обрабатват се и подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни /както кучета, така и котки/.

Дейността на ОПБЖ е силно затруднена от старото и амортизирано транспортно средство,  което често подлжи на ремонт и разходите за ремонтите са неоправдано високи. 

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

02.01.2014г.

Гр.Добрич

 

Актуално

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности

17.05.2022

Какви ремонтни дейности ще се извършват на 18 май? Община Добрич информира гражданите, че на 18 май – сряда по улица „Емона“ ще бъде извършено планово оформяне на короните на дърветата/кастрене/ поради предстоящия...

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности
ВИЖ ДОБРИЧ
17.1° C облачно
Нагоре