Открита процедура: Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

Решение №2/9.01.2014г. за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и/или плод ,и/или мляко/чай включително млечно-кисели продукти за деца от ІІІ и ІV подготвителни групи в ЦДГ в град Добрич".  

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

"Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

 

Документацията за участие съдържа:

1. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта на поръчката;

4. Технически спецификации;

5. Методика за оценка на офертите;

6. Образец на Оферта;

7. Образец на Техническо предложение;

8. Образец на Ценово предложение;

9. Указания за подготовка на офертата;

10. Сведение за участника;

11. Образци на декларации:

  • Образец на декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;
  • Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя;
  • Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката;
  • Образец на декларация за приемане клаузите на проекто – договора;
  • Справка-Декларация за оборота от доставки;
  • Справка-Декларация на договорите за доставки;

12. Проект на договор.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
18.24° C разкъсана облачност
Нагоре