Заседание № 19 на 30.04.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.902.30 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.440.41 в местността „Пратера" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 във връзка с ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на "Добрички панаир" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2012 година на Народнон читалище „Йордан Йовков - 1870 г.", Народно читалище „Пробуда - 1939 г." и Народно читалище „Романо дром - 2002 г." в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за поставяне барелеф на Йордан Парушев на фасадата на сградата на Езикова гимназия „Гео Милев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за подписване на Договор за международно сътрудничество между Община град Добрич и град Първомайск, Украйна.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор 72624.621.207 за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Кап. Димитър Списаревски, 1.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2012 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.


ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2012 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за именуване на кинозала в сградата на Дом - паметник „Йордан Йовков".

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

 

Актуално

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

24.09.2021

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от...

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C облачно
Нагоре