График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет град Добрич за 2023 г.

A A A
м. І м. ІІ м. ІІІ м. ІV м. V м. VІ м. VІІ м. ІХ
дата дата дата дата дата дата дата дата
час час час час час час час час
ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”
27.01.2023 24.02.2023 24.03.2023 21.04.2023 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 15.09.2023
14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч.
ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА”
26.01.2023 23.02.2023 23.03.2023 20.04.2023 25.05.2023 22.06.2023 20.07.2023 14.09.2023
15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч. 15.30 ч.
ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”
25.01.2023 22.02.2023 22.03.2023 19.04.2023 22.05.2023 21.06.2023 19.07.2023 13.09.2023
16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч.
ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА”
26.01.2023 23.02.2023 23.03.2023 20.04.2023 25.05.2023 22.06.2023 20.07.2023 14.09.2023
16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч.
ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ”
24.01.2023 21.02.2023 21.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 20.06.2023 18.07.2023 12.09.2023
16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч. 16.00 ч.
ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ”
25.01.2023 22.02.2023 22.03.2023 19.04.2023 22.05.2023 21.06.2023 19.07.2023 13.09.2023
13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч.
ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”
24.01.2023 21.02.2023 21.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 20.06.2023 18.07.2023 12.09.2023
15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч.
ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”
24.01.2023 21.02.2023 21.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 20.06.2023 18.07.2023 12.09.2023
13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч.
ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”
27.01.2023 24.02.2023 24.03.2023 21.04.2023 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 15.09.2023
13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч. 13.00 ч.
ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”
27.01.2023 24.02.2023 24.03.2023 21.04.2023 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 15.09.2023
11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч. 11.00 ч.
ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
24.01.2023 21.02.2023 21.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 20.06.2023 18.07.2023 12.09.2023
14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч. 14.30 ч.
ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
26.01.2023 23.02.2023 23.03.2023 20.04.2023 25.05.2023 22.06.2023 20.07.2023 14.09.2023
14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч.
ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА”
27.01.2023 24.02.2023 24.03.2023 21.04.2023 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 15.09.2023
14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч. 14.00 ч.
 

Дата на публикуване 06.01.2023 г.