График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет град Добрич за 2022 г.

A A A