График на заседанията на Общински съвет град Добрич през 2023 г.

A A A

МЕСЕЦ

ДАТА

ЯНУАРИ

31

ФЕВРУАРИ

28

МАРТ

28

АПРИЛ

25

МАЙ

30

ЮНИ

27

ЮЛИ

25

АВГУСТ

отпуск

СЕПТЕМВРИ

19/25

 

Дата на публикуване 06.01.2023 г.