График на заседанията на Общински съвет град Добрич през 2022 г.

A A A