График на заседанията на Общински съвет град Добрич през 2021 г.

A A A

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания

на Общински съвет град Добрич

през 2021 година

 

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 26
ФЕВРУАРИ 23
МАРТ 30
АПРИЛ 27
МАЙ 25
ЮНИ 29
ЮЛИ 27
АВГУСТ отпуск
СЕПТЕМВРИ 21/25
ОКТОМВРИ 26
НОЕМВРИ 30
ДЕКЕМВРИ 21
 

Дата на публикуване 04.01.2021 г.

Дата на последна актуализация 06.08.2021 г.