Газификация

A A A

Аресгаз“ЕАД е основано през 1993 г., а развива дейности в газовия сектор от 1994 г. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане и експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ. Дружеството осъществява дейноста си на базата на издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

От 2001 г. дружеството има издадени лицензии за територията на общините Добрич и Търговище.

През 2004 г. дружеството спечелва конкурси и получава 35-годишни лицензии за обособени територии Добруджа и Мизия.

През 2006 г. дружеството печели конкурс и получава 35-годишни лицензии от за обособена територия Запад.

През 2008 г. община Добрич е включена в обхвата на обособена територия Добруджа.

През 2009 г. дружеството получава лицензии за територията на община Тервел.

През 2010 г. дружеството получава лицензии за територията на общини Сопот и Хисаря.

През 2011 г. община Бяла Слатина е присъединена към обособена територия Мизия.

През 2013 г. община Омуртаг е присъединена към обособена територия Добруджа.

През 2013 г. община Търговище е включена в обхвата на обособена територия Добруджа.

Лицензиите на дружеството обхващат общо 55 общини, от които:

· В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Омуртаг, Смядово, Тервел, Търговище, Хитрино и Шумен.

· В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим.

· В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна.

· Общини Сопот и Хисаря, със самостоятелни лицензии.

Дружеството има централен офис в гр. Варна и локални офиси в градовете Добрич, Търговище, Шумен, Плевен, Провадия, Белослав, Луковит, София, Благоевград, Враца, Перник, Дупница и Сандански. През годините са изградени газопроводи с обща дължина над 766 км., а размера на извършените инвестиции надхвърля 170 млн. лв.

„Аресгаз“ЕАД има едно дъщерно дружество – „Черноморска газова компания“ ЕООД.

 

Последна актуализация: 12 февруари 2018г.