Документи за информация

A A A

Приложение №6 Договор за финансиране

 

Приложение №7 Финансова идентификация

 

Приложение №8 Указания за попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатсване

 

Приложение №9 Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с

правилата за държавни помощи

 

Приложение №10 Условия за изпълнение

 

Приложение 11

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация - нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС).docx

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

Приложение №12 Декларация за извършване на проверка за наличие на местообитания

 

Приложение 13 Образци за независима експертна оценка

Образец на Доклад за оценка на ен спестявания към писмо до МРРБ

Образец Протокол спестявания НПВУ

 

Приложение №14 Договори с гарантиран резултат

 

Публикувана на:
Свали в pdf