Маргарита Илиева

A A A
  • главен експерт "Икономическо развитие"

  • Стая №317
  • Телефон: 058/600050
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Маргарита Илиева, СРПИ_49_1_1.pdf Маргарита Илиева, СРПИ_49_1_1.pdf