Юзай Хамди

A A A
  • Директор Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

  • Стая №319
  • Телефон: 058/600050
  • Електронна поща: [email protected]