Виктория Кръстева

A A A
  • старши експерт "Общинска собственост - жилищно настаняване"

  • Стая №409
  • Телефон: 058/600001
  • Електронна поща: [email protected]