Галина Маринова

A A A
  • главен експерт "Общинска собственост - жилищно настаняване"

  • Стая №ЦУИ
  • Телефон: 058/600001
  • Електронна поща: [email protected]; [email protected]