Елица Георгиева

A A A
  • младши експерт „Човешки ресурси“

  • Стая №320
  • Телефон: 058/601 605, в. 216
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Елица Георгиева, УЧР_49_01_01.pdf Елица Георгиева, УЧР_49_01_01.pdf Елица Георгиева, УЧР_49_01_02.pdf Елица Георгиева, УЧР_49_01_02.pdf