Силвия Маринова

A A A
  • главен специалист „Приходи“ (по заместване)

  • Стая №ЦУИ
  • Телефон: 058/600001, в. 262
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Силвия Маринова, БФ_49_01_01.pdf Силвия Маринова, БФ_49_01_01.pdf Силвия Маринова, БФ_49_01_02.pdf Силвия Маринова, БФ_49_01_02.pdf