Донка Стефанова

A A A
  • младши експерт „Деловодител“

  • Стая №ЦУИ
  • Телефон: 058/600 395
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Донка Стефанова, ЦУИ_49_01_01.pdf Донка Стефанова, ЦУИ_49_01_01.pdf Донка Стефанова, ЦУИ_49_01_02.pdf Донка Стефанова, ЦУИ_49_01_02.pdf