Явор Георгиев

A A A
  • младши експерт „ИТО, ОМП, ЗБА“

  • Стая №202
  • Телефон: 058/600702, в. 222
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Явор Георгиев, КАО_49_1_1.pdf Явор Георгиев, КАО_49_1_1.pdf Явор Георгиев, КАО_49_1_2.pdf Явор Георгиев, КАО_49_1_2.pdf