Кристина Енева

A A A
  • старши експерт „Административно обслужване на Общински съвет“

  • Стая №311
  • Телефон: 058/600406, в. 202
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Кристина Енева, ОбС_49_1_1.pdf Кристина Енева, ОбС_49_1_1.pdf Кристина Енева, ОбС_49_1_2.pdf Кристина Енева, ОбС_49_1_2.pdf