Минка Христова

A A A
  • старши счетоводител "Отчетност на бюджет и сметки за средства от Европейския съюз"

  • Стая №415
  • Телефон: 058/601605, в. 275
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2024:

Минка Христова, БФ_49_1_1.pdf Минка Христова, БФ_49_1_1.pdf Минка Христова, БФ_49_1_2.pdf Минка Христова, БФ_49_1_2.pdf