Гергана Манолова

A A A
  • старши експерт "Административно обслужване на Общински съвет" - по заместване

  • Стая №302
  • Телефон: 058/600406
  • Електронна поща: [email protected]