Владислав Димов

A A A
  • главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка, защита на населението при бедствия и аварии и Служител по сигурността на информацията"

  • Стая №304
  • Телефон: 058/600164
  • Електронна поща: [email protected]