Красимира Кирова-Драгнева

A A A
  • главен експерт "Управление на здравната грижа в общинските здравни и социални услуги"

  • Стая №707
  • Телефон: 058/605301
  • Електронна поща: [email protected]