Снежка Димитрова

A A A
  • Директор Дирекция "Бюджет и финанси"

  • Стая №412
  • Телефон: 058/600020
  • Електронна поща: [email protected]