Станка Николова - Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

A A A

Станка Николова - Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия Станка Николова Иванова
   
2. Образование, специалност

Висше, магистър по специалност "Счетоводство и контрол"

Следдипломна специализация - специалност "Управление на администрацията"

Сертификат от МФ "Вътрешен одитор в публичния сектор"

3. Професионална кариера

В АДВФК:

- финансов ревизор;

- държавен вътрешен одитор;

- н-к отдел ОККД област Добрич

В Община град Добрич:

- главен инспектор;

- финансов контрольор

4. Обществени ангажименти

   Секретар на Дружество по професионално направление - икономика към ТО на НТС - тр. Добрич;

   Секретар на синдикалното ръководство на ФНСДУО-КНСБ при Община град Добрич

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Е-адрес:

 

9300 г. Добрич, ул. "България" 12

058/ 601 205
058/ 600 165

[email protected]