Елка Димова - Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

A A A

Елка Димова - Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия Елка Димова
Семейно положение омъжена
2. Образование, специалност Висше, Магистър по финанси
3. Професионална кариера

1997 - 2003 – счетоводител и главен счетоводител в търговско дружество

2003 – 2015 – одитор в Сметна палата

01.12.2015 г. – Община Добрич

4. Допълнителна квалификация

- Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор;

- 5 месеца стаж и 6 месеца работа като одитор в Европейска сметна палата - Люксембург

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Е-адрес:

 

9300 град Добрич, ул. България 12

058/601 205

058/600 165

[email protected]