Еднократно ползване на залите в сградата на общината и Корпус III, техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

A A A

Ползването на зала става, чрез искане/заявление в свободен текст до кмета на Община град Добрич, което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

За консултации и запитвания за свободни дати на телефон: 058600702 вътр.222

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „Захари Стоянов” и в детски градини (до 8 часа), (През отоплителния сезон, цената на залите, с изключение на цените за Огледална зала и Концертна зала Добрич, се увеличава с 20 %).

(цените са без ДДС)

 • зала 140 места

120.00 лв.

 • голяма бизнес-зала

  80.00 лв.

 • малка бизнес-зала

  40.00 лв.

 • малка зала 12-ти етаж на Корпус ІІІ

  30.00 лв.

 • Наем учебен кабинет/физкултурен салон в детски градини за провеждане на извънкласни форми

5,00 лв./ уч.час

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Наем на Концертна зала „Добрич” (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от „ЧТК” АД).

350.00 лв.

 /до 4 часа/

 50.00 лв.

 /за всеки

 сл.час/

 • Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

50,00 лв.

/до 4 часа/

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Наем на Огледална зала град Добрич (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

 

 • Наем на Огледална зала град Добрич за фото сесии. (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

100,00 лв. 

 

 

50.00 лв. 

 • ОМЦ „З. Стоянов” – концертна зала:

а) за първия 1 час

      б) за всеки следващ час

 

40.00 лв./час

20.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” - фоайе

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – конферентна зала

40.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – други зали

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – репетиционна зала Ансамбъл „Добротица”

20,00 лв./час

 • Отстъпка от цената на услугите на залите в ОМЦ „З. Стоянов” за училища, детски градини и социални заведения е в размер на 25 %

 

-

 • Не се заплаща наем за залите в ОМЦ „З. Стоянов” за инициативи и дейности, организирани от Община Добрич, по утвърден от Кмета на Общината план/график за съответната година

 

-

 

 • РИМ Добрич – експозиционни зали

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – учебен музей и зала „Йордан Йовков”

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – фоайе на Дом паметник „Й.Йовков”

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич – Етнографска къща

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич  - наем експозиционни зали за представяне на изложби на външни физически или юридически лица

10,00 лв./час

 • Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др. за 1 час 

100,00 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон

 • Художествена галерия – ползване на фоайе за художествени фотосесии до 1 час

50,00 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон

 • Художествена галерия – наемане на зала за изложба по договор.

 

 • Изложби по покана и организация на ХГ - Добрич, изложби на добрички художници, годишни изложби на дружествата на художници в град Добрич.

20 лв. на ден

 

без наем

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF 

 

Ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Ползването на техниката става, чрез искане/заявление в свободен текст до кмета на Община град Добрич, което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

За консултации и запитвания за свободни дати за наем на телефон: 058600702 вътр.222

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.:

(цените са без ДДС)

 • мултимедиен прожектор

40,00 лв./ бр.

 • екран

20,00 лв./ бр.

 • преносим компютър (лаптоп)

40,00 лв./ бр.

- Ползване на музикален инструмент орган в зала „Добрич”

5,00 лв./час

ОМЦ „З. Стоянов” – сценично осветление

40,00 лв./час

ОМЦ „З. Стоянов” – озвучаване до 2 микрофона за говор

40,00 лв./час

(доп. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова” – концертно озвучаване

 

60,00 лв./час

Художествена галерия – ползване на роял/пиано

20,00 лв.

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 07

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF 

18:12:47, 31 Март 2024