Извънредно заседание №53 на 24.08.2023 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

  1. Обявяване на 25 септември 2023 г. /понеделник/ за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

  1. Кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция (проектно предложение) по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, осигуряване на собствен принос и подписване на партньорско споразумение.

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

  1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGЕNERGY-2.002-0001-C01 по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

  1. Увеличаване на пределната стойност за изпълнение на сключен Договор № ДОП-190/21.11.2019 г. за „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“, с обслужваща част: ЗП общо – 1422,71 кв. м, РЗП = 7555,93 кв. м.”

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

  1. Поправка на фактическа грешка в Решение № 52-24/25.07.2023 г. на Общински съвет – гр. Добрич.

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

  1. Други.

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Дата на публикуване 17.08.2023 г.

Последна промяна: 13:08:29, 17 Октомври 2023
Свали в pdf