Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2023 г.

A A A
Вторник, 9 Януари 2024

Във връзка с изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период в общински приют за безстопанствени животни са:

1. Заловени и настанени 349 броя безстопанствени кучета

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити – 401 броя

3. Ваксинирани за бяс – 318 броя.

4. Кастрирани – 258 броя

5. Маркирани с ушни марки- 263 бр. животни

6. Поставени микрочипове и издадени паспорти - 102 броя

7. Осиновени животни от организации и граждани – 74 броя

8. Бездомни животни под надзор на граждани- 21 броя

9. Върнати по местообитание – 243 броя

Основната дейност на приюта е кастрация на кучетата и връщане по местата от където са заловени. Целта е ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на голям брой нови бездомни животни.

През 2023 година година се наблюдава масово изхвърляне на животни от селата, от дворовете и вилните места на територията на града и липсата на всякакъв контрол на гражданите развъждащи и изхвърлящи новородените животни.

Голям е процента на изоставяне на едри и агресивни породи кучета, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените. Същите скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност, нежелание и липсата на възможност да ги отглеждат. Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина. Изискват индивидуално отглеждане и допълнително намаляват капацитет на приюта.

Все по-често се обработват подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на болни и умишлено наранени бездомни животни.

През изтеклата година дейността на приюта бе силно затруднена поради честите аварии и ремонти на автомобила. Превозното средство е силно амортизирано.

Материалната база в ОПБЖ е в много лошо състояние и текущият ремонт още повече затруднява дейността ни. Приюта работи с 50 % от капацитета си.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

08.01.2024г.

Гр.Добрич

Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)
 

Публикувана на: 9 Януари 2024 15:49:10
Свали в pdf