Доклади за работата на ОПБЖ

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2023 г.

Вторник, 9 Януари 2024

Във връзка с изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2011 г.

Вторник, 16 Юли 2013

ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2011 год. Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2012 г.

Вторник, 16 Юли 2013

  ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2012 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2013 г.

Понеделник, 20 Януари 2014

  ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2013 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2014 г.

Четвъртък, 22 Януари 2015

ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2014 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2015 г.

Вторник, 5 Януари 2016

ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2015 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2016 г.

Четвъртък, 9 Февруари 2017

ДОКЛАД за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2016 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2017 г.

Сряда, 3 Януари 2018

ДОКЛАД   за работата на ОПБЖ гр.Добрич през 2017 год.   Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2018 г.

Четвъртък, 10 Януари 2019

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2019 г.

Сряда, 5 Февруари 2020

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2020 г.

Петък, 19 Февруари 2021

  Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2021 г.

Сряда, 5 Януари 2022

  Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване…

Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2022 г.

Сряда, 11 Януари 2023

  Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване…