Дейности по основната цел - построяване на паметника