Детска млечна кухня

A A A

Директор - Мария Младенова
ул. "Полковник Дрангов" 8, тел.: 602 532

Детска млечна кухня е разкрита с цел да подпомогне младите семейства в отглеждането на децата им.

Кухнята е модерно обзаведена и приготвя храна за 500 деца от 0 до 3 годишна възраст. За улеснение на гражданите в основните микрорайони на града са разкрити четири пункта.

Ползването на услугите става след закупуване на купони на посочения адрес, след предоставяне на акт за раждане. Извършва се и услуга „Доставка до адрес”.