Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

A A A

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)


Декларации на общински съветници по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ:

Красимир Христов Николов - Председател на Общински съвет Добрич 

Благовест Николаев Димов

Георги Друмев Георгиев

Детелина Кирилова Николова

Дочка Койчева Димитрова

Златина Симеонова Монева

Зорница Николаева Михайлова

Иво Пенчев Пенчев

Камелия Койчева Йорданова

Мирослава Пламенова Василева – Малева

Николета Иванова Колева

Ангел Йорданов Ангелов

Георги Господинов Желев

Герман Димитров Германов

Михаел Росенов Игнатов

Нивелин Маринов Радичков

Радостина Жекова Димитрова

Станислава Иванова Стефанова

Тихомир Маринов Маринов

Явор Иванов Милушев

Веселин Христов Митев

Георги Росенов Джендов

Даниел Маринов Донков

Йордан Николов Йорданов

Мирослав Веселинов Балчев

Ружа Красимирова Сотирова

Велислав Георгиев Даскалов

Димитър Петров Димов

Дамян Костадинов Калчев

Милена Вълчева Желева – Керанова

Надежда Костова Пампорова

Радослав Христов Георгиев

Боян Саркизов Саркизов

Галин Стоянов Господинов

Красимир Сашков Гаврилов

Стоян Николаев Люцканов

Дениз Бюрхан Дюкянджи

Нежля Неджати Амди – Ганева

Емилия Добрева Ганева – Николова

Йордан Апостолов Апостолов

Милко Великов Пенчев

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ:

Декларации от управители на общински предприятия, задължени лица  по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила

Борислав Борисов 

Валери Веселинов

Даниела Събева-Стоева

Живко Дачев

Катя Петкова

Мариян Ананиев

Сотир Попчев

Стоян Стоянов

Юзай Хамди

Красимир Панайотов

 

Декларации от представители на Община Добрич в органите на управление или контрол на търговски дружества, задължени лица по чл. 1, ал. 1, т. 1 от Вътрешните правила

Звезделина Иванова

Ивайло Петров

Гергана Василева-Стефанова

Камен Киров

Светлозар Стоянов

 

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ:

Декларации от управители на общински предприятия, задължени лица  по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила

Борислав Борисов

Валери Веселинов

Даниела Събева-Стоева

Катя Петкова

Мариян Ананиев

Сотир Попчев

Стоян Стоянов

Живко Дачев

Юзай Хамди

Красимир Панайотов

Декларации от представители на Община Добрич в органите на управление или контрол на търговски дружества, задължени лица по чл. 1, ал. 1, т. 1 от Вътрешните правила

Звезделина Иванова

Ивайло Петров

Гергана Василева-Стефанова

Камен Киров

Светлозар Стоянов

 

Регистър на подадените декларации:

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2019 г.

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2020 г.

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2021 г. 

 

Дата на последна актуализация 08.06.2022 г.