Д-р Емилия Баева - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

A A A

Д-р Емилия Баева - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия Емилия Баева – Петрова
Семейно положение омъжена
2. Образование, специалност

Висше - магистър по медицина Медицински университет гр. Варна

Специалност „Детски болести“

3. Професионална  кариера

 От 12.11.2015 г. е назначена на длъжността  Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

 01.11.2015 г. – 11.11.2015 г. – Лекар детски кабинет МЦ Добрич ЕООД гр. Добрич

 юни 2015 г. – октомври 2015 г.
 Лекар СБР Тузлата ЕООД гр. Балчик

 2013 г. – април 2015 г.
 Лекар Детско отделение МБАЛ Добрич

 2009 г. - 2013 г.
 Заместник-директор „Медицински дейности“ на МБАЛ Добрич

 1994 г. - 2009 г.
 Лекар Детско отделение МБАЛ Добрич АД

 1988 г. - 1994 г.
 Асистент по детски болести Медицински филиал на МУ гр. Варна

 1986 г. - 1988 г.
 Лекар Детско кърмаческо отделение Окръжна болница Добрич

 1983-1986 г.
 Участъков педиатър Добрич

4. Обществени ангажименти

 Член на Българска педиатрична асоциация

 Член на Български лекарски съюз

 Член на Сдружението на педиатрите- специалисти от извънболничната медицинска помощ

5. Допълнителна квалификация

 Специализация по детска гастроентерология

 Специализация по абдоминална ехография

 Магистър по здравен мениджмънт

6. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

е-адрес:

 

9300 град Добрич, ул. България 12

058/601 206

058/600 166

[email protected]