Частни училища

A A A

Частни Училища Община град Добрич

учебна 2021-2022 година

 

1. Сдружение ЧПГТП "Райко Цончев"

Частна Профилирана Гимназия по Туризъм и Предприемачество "Райко Цончев", извършва прием след седми клас в следните профили: Туризъм, Предприемачество и бизнес, Информационни технологии и Английски език. През учебната 2021/22 г. в гимнзията се обучават 65 ученика в 11 паралелки.

Директор: д-р Маргарита Христова

За контакти ОФИС № 14, ул.България, №3 Добрич 9300 тел:058 655 645

Е-mail: [email protected], www.egtp.eu

 

2. ЧСУ "Леонардо да Винчи"

Частната профилирана гимназия приема ученици след 4-ти клас със

засилено изучаване на английски език.

Приемът след 7-ми клас се осъществява в два Профила:

- Профил "Чуждоезиков"

- Профил "Технологичен - стопански мениджмънт с интензивно обучение по английски език"

В гимназията се обучават 70 деца в 13 паралелки.

Директор: Нели Николаева

ЖК"Русия" 2 Е, е-mail: [email protected], WWW.leonardo-dobrich.com

тел: 058 602 418, 058 623 548

 

3. ЧОУ"Мария Монтесори"

ул."България" № 3, сграда на Международен колеж, тел: 655 635, е-mail: [email protected]

Частно основно училище „Мария Монтесори“ е първото частно училище в гр. Добрич, което подготвя деца и ученици по станалата известна и привлекателна за родителите методиката на великата педагожка и лекар Мария Монтесори. Училището е създадено като образователна алтернатива, даваща възможност за осъществяване на ключови национални и европейски приоритети в образованието.

В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас. Учениците се подготвят в контекста на традиционни и съвременни методи на образование като предпоставка за придобиване на знания и умения, които ги подготвят да станат пълноценни граждани на България и света. Училището се стреми да отговори на нуждите на глобализиращия се свят, предоставяйки на своите ученици отлична подготовка по задължителните учебни предмети, както и чрез силни междупредметни връзки, които да затвърдят логиката на изучавания материал. Висококвалифицираният педагогически екип се стреми да осигури качествено образование на детето чрез провокиране на критическото и творческо мислене. Училището търси и намира баланс между традиционните достойнства на българското образование и модерен подход, методология, средства, форми и нова образователна среда.