Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап II

- В периода 19-23.06.2023 г. се извършват СМР по ул. „Сима Войвода“ в участъка от ул. „Хемус“ до ул. “Петрохан“ във връзка с изпълнение на обект: „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап II“ -

***

- Стартира изпълнението на СМР по проект „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап II“