Народно читалище "Мевляна - 2012 г."

A A A
Народно читалище

Контакти: ул.”Отец Паисий“ 16,
тел.: +359 888 323 275;  +359 888 926 869,
ел. адрес: [email protected]

 

Народно читалище „Мевляна - 2012 г.” е наследник  на читалището, създадено в началото на 20. век и носило имената „Териаки” /Просвета, Прогрес/ и „Назъм Хикмет”. Към него днес функционират езикова школа, клуб по интереси и фолклорно- музикален състав. Читалището разполага и с богат книжен фонд от около 2300 тома литература, набрана от дарители.

Свали в pdf