Народно читалище "Български искрици - 2016 г."

A A A
Народно читалище

Контакти: ул. „Константин Стоилов“ № 18,
GSM +359 876 888 767

В читалището функционират школи по везба, дърворезба, керамика, практическа история, традиции и обичаи, рисуване върху стъкло, текстил и рисувана коприна, както и клубовете „Езикът на музиката и танца“, „Възрожденска работилнциа“ и „Средновековна работилница“.

Свали в pdf