Архив "Жилищно настаняване"

Изготвен е годишният проекто-списък за настаняване в общински жилища под наем за 2022 г.

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проекто-списъка на лица, семейства/домакинства с установени жилищни…

Изготвен е годишният проекто-списък за настаняване в общински жилища под наем за 2023 г.

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода 01.07.2022г. – 30.09.2022г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че проекто-списъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и…

Съобщение относно срока за обявяване на Окончателния списък за настаняване в общински жилища

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателния списък за настаняване в общински жилища на граждани с установени жилищни нужди за 2018г. е изготвен и утвърден от Кмета на…

Съобщение за граждани, семейства и домакинства, включени в списъка за настаняване в общински жилища, собственост на Община град Добрич

Настоящото съобщение важи за граждани, семейства и домакинства, включени в Окончателния списък за настаняване в общински жилища на Община град Добрич за 2017 г., които до 01.03.2018 г. не са…

Прием на заявления-декларации за установяване на жилищни нужди за 2017 г.

Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че заявления-декларации за установяване на жилищни нужди и картотекиране съгласно чл.7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем,…