Архив Търгове/Конкурси 2018 г.

Търг №9/05.10.2018 г.

Петък, 21 Юли 2023

  О  Б  Я  В  А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и…

Търг №7/10.07.2018 г.

Петък, 21 Юли 2023

    О  Б  Я  В  А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 и чл.…

Търг №5/18.05.2018 г.

Петък, 21 Юли 2023

  О  Б  Я  В  А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и…

Търг №2/29.03.2018 г.

Петък, 21 Юли 2023

  О  Б  Я  В  А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и…

Търг №1/05.01.2018 г.

Петък, 21 Юли 2023

  О  Б  Я  В  А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и…