Архив "Съобщения"

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2021

Сряда, 13 Януари 2021

Заповед на Кмета 38/13.01.2021 г., относно организиране на Базар "Мартеници 2021", включваща регламент за провеждането му и схема на стойка за поставяне на мартеници.

БАЗАР ВЕЛИКДЕН 2021

Понеделник, 5 Април 2021

Заповед на Кмета 466/05.04.2021г., относно организиране на базар Великден 2021 г. и регламент за участие в него.                          …

КОЛЕДЕН БАЗАР 2021 г.

Четвъртък, 4 Ноември 2021

  Протокол за проведен жребий на 24.11.2021г. Протокол на допуснатите кандидати за участие в Коледен базар 2021г. Заповед №1632/03.11.2021г. на Кмета на Община град Добрич за провеждане на Коледен базар…

БАЗАР ЦВЕТЯ 2021

Четвъртък, 11 Февруари 2021

  Заповед на Кмета 174/11.02.2021 г. относно провеждане на БАЗАР ЦВЕТЯ 2021   Регламент за провеждане на БАЗАР ЦВЕТЯ 2021   Схема за разполагане на цветя   Заявление по образц…

КОЛЕДЕН БАЗАР 2020

Петък, 30 Октомври 2020

За създаване на празнична атмосфера и коледно настроение по традиция и тази година Община град Добрич организира „Коледен базар – 2020” на пл. „Свобода” с потребителски стоки и храни за…

Уведомяване за издадена виза за проектиране

Четвъртък, 28 Март 2019

Съгласно разпоредбата на чл.140 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Главният архитект на Община град Добрич, на основание чл.134, ал.6 и 148, ал.1 от ЗУТ е издал виза за проектиране…

БАЗАР ЦВЕТЯ 2022

Сряда, 16 Февруари 2022

  Заповед на Кмета №262/15.02.2022г. относно организиране на базар "Цветя 2022" на пл. Свобода  за периода от 06.03.2022г. до 08.03.2022г., и регламент за участие.                …

КОЛЕДЕН БАЗАР 2022

Сряда, 9 Ноември 2022

  Протокол от 23.11.2022г., от проведен жребий на участниците в коледния базар 2022   Протокол от 22.11.2022г., на допуснатите кандидати до жребий за участие в коледен базар 2022   Заявление…

Публично обсъждане на инвестиционно намерение

Петък, 30 Септември 2022

"ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ" ЕООД гр. Добрич, собственик на имот 72624.443.84 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич с площ 194.0 дка, чрез пълномощника си Костадин Христов Батанов, пълномощно №592…

БАЗАР ЦВЕТЯ 2023

Понеделник, 20 Февруари 2023

  Заповед на Кмета №296/20.02.2023г., относно организиране на базар Цветя 2023 и регламент за участие.

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2023

Четвъртък, 12 Януари 2023

  Заповед на Кмета 71/11.01.2023г., относно организиране на базар "Мартеници 2023" за периода от 06.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително и Приложения включващи Регламент за базара и примерна схема на…