Архив "Съобщения"

Схеми за разполагане на сезонни тераси пред ООХ на територията на Община град Добрич за 2017 г.

Понеделник, 23 Януари 2017

ПЛОЩИТЕ НА ТЕРАСИТЕ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ И СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ СРЕДСТАВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,…

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2017

Петък, 27 Януари 2017

Заповед на Кмета, Схема за разполагане и Регламент за Базар "Мартеници 2017" Схема за Централна градска част по бул 25-ти септември - част 1 Схема за Централна градска част по…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински места и обекти - ОП "Общински пазари"

Понеделник, 9 Октомври 2017

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 21 -7 / 27.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ,…

Община Добрич набира заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“

Четвъртък, 1 Декември 2016

Във връзка с подписан Договор BG05FMOP001-3.002-0172-C01 между Община град Добрич и Агенция за социално подпомагане и изпълнение на проект  „Грижа за по-добър живот“ по Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл…

КОЛЕДЕН БАЗАР 2018

Вторник, 27 Ноември 2018

Протокол на допуснатите кандидати и участието им в жребий на 28.11.2018 г.  Заповед № 1389/21.11.2018 г.  на Кмета на Община град Добрич за сформирането на комисия, която да разгледа редовността…

Базар Цветя 2018

Понеделник, 26 Февруари 2018

Заповед на Кмета 208/26.02.2018 г. за организиране на Базар "Цветя 2018" Регламент за провеждане на Базар "Цветя 2018"

Схеми за разполагане на сезонни тераси пред ООХ на територията на Община град Добрич за 2018 г.

Понеделник, 12 Февруари 2018

  ПЛОЩИТЕ НА ТЕРАСИТЕ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ И СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ СРЕДСТАВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА…

Обява външни експерти

Понеделник, 22 Май 2017

  О Б Я В А   Уважаеми Дами и господа, С настоящата Обява община Добрич информира всички заинтересовани страни, че на 29.12.2016 г.  е сключен Административен договор за предоставяне…

КОЛЕДЕН БАЗАР 2019

Понеделник, 11 Ноември 2019

  Заповед на Кмета 1566/11.11.2019 г. в едно с Регламент за участие в базара.   Протокол за допуснатите участници до жребий за участие в Коледен базар 2019.

БАЗАР ЦВЕТЯ 2019

Петък, 15 Февруари 2019

Заповед 211/15.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организирането на базар "Цветя 2019" и Регламент за провеждане на базара.

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2019

Четвъртък, 10 Януари 2019

Община град Добрич, уведомява, че има свободни места за продажба на мартеници.  Всеки желаещ, може да подаде заявление в Център за услуги и информация, работно място 1 “Икономическо развитие“, считано…

БАЗАР ЦВЕТЯ 2020

Понеделник, 24 Февруари 2020

Заповед №258/21.02.2020 относно организиране на базар "Цветя 2020" за търговия с цветя и посадъчен материал на пл. "Свобода " от 06.03.2020г до 08.03.2020г включително. Утвърждава регламент за провеждане на базар "…

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2020

Сряда, 22 Януари 2020

  За поредна година Община Добрич организира базар за мартеници, който ще започне на  10.02.2020 г. и ще продължи до 03.03.2020г. включително. Допустимият стоков асортимент е предлагане на мартеници, картички и знамена.…