Архив "Съобщения"

Базар \"24 МАЙ\"

Понеделник, 29 Юли 2013

    УТВЪРЖДАВАМ: /п/                                                                          дата: 10 май 2012 г. ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА Кмет на Община град Добрич             Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на БАЗАР…

Базар „Великден 2013“

Понеделник, 29 Юли 2013

Заповед за организиране на Базар "Великден 2013" Регламент за провеждане на Базар "Великден 2013"

Базар "МАРТЕНИЦИ"

Понеделник, 29 Юли 2013

График за провеждане на празнични мероприятия и продажба на сезонни стоки през 2013г. Регламент за провеждане на базар "Мартеници" Заповед за провеждане на базар "Мартеници" Схема на конструкцията за поставяне…

КОЛЕДЕН БАЗАР 2013

Сряда, 6 Ноември 2013

Заповед 998/31.10.2013 г. на Кмета на град Добрич за организиране на Коледен и новогодишен базар 2013 г.

КОЛЕДЕН БАЗАР 2014

Вторник, 4 Ноември 2014

УТВЪРДИЛ:                                                                                                     ДАТА:             ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА                                                                  03.11.2014 год.             Кмет на Община град Добрич   Р Е Г Л А М Е Н Т   за участие в „КОЛЕДЕН…

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2015

Четвъртък, 22 Януари 2015

Регламент за базар "МАРТЕНИЦИ 2015" Заповед за провеждане на базар "МАРТЕНИЦИ 2015" Одобрен чертеж от Гл. архитект на Община град Добрич за съоръжения за мартеници

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР 2015

Петък, 27 Ноември 2015

- Заповед на Кмета 1370/27.11.2015 г., относно организирането на Коледен и Новогодишен базар 2015 г. - Регламент за участие в Коледен и Новогодишен базар 2015 г. 

Организация на търговска дейност с балони и знамена по случай 24 май

Четвъртък, 4 Август 2016

Във връзка с празничните общински мероприятия по случай 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура да се организира търговска дейност дейност с балони и знамена…

БАЗАР 08 МАРТ 2016

Четвъртък, 4 Август 2016

Заповед №176 от 17.02.2016 г. за провеждане на Базар "8 март 2016"  Схема за разполагане на местата

БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2016

Четвъртък, 4 Август 2016

Заповед на Кмета 110/02.02.2016 г. за провеждане на "БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2016"   Регламент за провеждане на мероприятието   Чертеж на търговското съоръжение     Заявление по образец   Схеми на…

Община Добрич кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "здравна консултация за деца"/позиция

Четвъртък, 4 Август 2016

Изх. № 94-00-49/11.02.2015г.   ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор) по Проект „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР…

Схеми за разполагане на сезонни тераси пред ООХ на територията на Община град Добрич за 2016 г.

Понеделник, 23 Януари 2017

ПЛОЩИТЕ НА ТЕРАСИТЕ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ И СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ СЪГЛАСНО ЗУТ И  НКСПМНЗХР КЪМ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И НАРЕДБА ЗА  РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА…